Corona en pony/paardrijden

Posted on

Versie: 11 mei 2020


Protocol voor paardrijden bij Manege Hooidonk

Corona coördinator: Desiree H.L. Dankelman-Huijberts
Adres: Beekstraat 48, 5673 NA Nuenen
Telefoonnummer: 06 234 699 76


Sportaccommodaties werken toe naar een gefaseerde en verantwoorde openstelling van de faciliteiten. Naast de anderhalve meter maatregel zal de sport elke nieuwe stap baseren op de geldende adviezen van het RIVM in samenhang met de maatregelen van de regering en overheden.
Ook Manege Hooidonk werkt toe naar een gefaseerde opstart voor het veilig en verantwoord beoefenen van de paardensport. Kernpunt hierin is dat de veiligheid en gezondheid van iedere paardensporter, vrijwilliger en medewerker gewaarborgd is. De basis voor deze gefaseerde opstart is het Protocol verantwoord sporten kinderen t/m 12 jaar en jeugd 13 t/m 18 jaar www.nocnsf.nl/sportprotocol. Dit document beschrijft hoe Manege Hooidonk de huidige maatregelen zal toepassen.


Maatregelen Manege Hooidonk

• Sporters houden 1,5 meter van elkaar en van de medewerker (excl. 12 jaar en jongere kinderen)
• Onze locatie is aangepast open om de dagelijkse verzorging van de paarden mogelijk te houden en de paarden beweging te kunnen geven. Alleen personen die toestemming hebben mogen aanwezig zijn op de accommodatie.
• Er is een dagplanning voor personeel, vrijwilligers en lesklanten op onze accommodatie aanwezig zijn.
• Onze lease/pensionklanten rijden met maximaal 5 ruiters in 1 rijbak
• De 1,5 meter dient te allen tijde in acht genomen te worden en wij treffen hiervoor extra hygiënemaatregelen. Er is extra aandacht voor het reinigen van deurklinken en stalgrepen. Wij zorgen er samen met ons personeel/vrijwilliger voor dat deze minimaal 3 keer per dag wordt schoon gemaakt.
• Op onze accommodatie wordt aan iedereen gevraagd handschoenen te dragen.
• Onze parkeerplaats verdelen we in zones. Bij de entree komt een “Kiss and Ride” zone. Aan de linkerzijde van ons pand zijn de parkeerplaatsen voor onze lease/pension klanten. In deze zone kunnen ook de ouders/begeleiders van lesklanten in hun auto wachten als ze niet naar huis willen/kunnen. Achter ons pand parkeren onze medewerkers.
• Klanten wordt gevraagd zoveel mogelijk de auto thuis te laten.
• Sanitaire voorzieningen zijn beperkt open voor de aanwezigen, bij wastafels of reinigingsplekken voor harnachement geldt een afstand van 1,5 meter tussen de personen. De accommodatiehouder zorgt dat minimaal drie keer per dag wordt schoon gemaakt.
• Het gebruik van terras, tafels, banken of hangplekken is bij ons niet toegestaan.
• Klanten wordt gevraagd niet te parkeren op straat bij onze buitenrijbakken.
• Klanten wordt gevraagd niet als toeschouwer te kijken naar onze lessen vanuit de rijbaan/openbare weg.
• Bij onze buitenbakken mogen geen toeschouwers zijn. Alleen personeel/vrijwilligers mogen samen met de lesklanten in dit gebied zijn.
• Ook onze lease/pensionklanten kunnen geen toeschouwer/begeleider meenemen naar onze buitenbakken.

Paardrijden per doelgroep
Kinderen t/m 12 jaar

• Privé- en groepslessen zijn bij ons mogelijk omdat wij dit onder begeleiding en in de buitenlucht kunnen laten plaatsvinden.
• Ouders/verzorgers of toeschouwers hebben geen toegang tot onze locatie. Dit geldt zowel voor, tijdens als na de training van de kinderen.
• Ruiters dienen, indien mogelijk, zelfstandig te kunnen poetsen, zadelen, op- en afstappen en aansingelen. Manegeruiters die hierbij hulp nodig hebben worden geholpen door onze zadelhulpen, instructeurs en stalmedewerker. Voor de kabouter- en beginnerslessen organiseren we hiervoor extra capaciteit.
• Ruiters met een lease/pension pony mogen bij het poetsen, zadelen, op- en afstappen en aansingelen alleen geholpen worden door een persoon uit hetzelfde huishouden.
• Ruiters komen 30 minuten voor hun les naar onze accommodatie en verlaten maximaal 15 minuten na hun rijden onze accommodatie weer.


Jeugd 13 t/m 18 jaar en volwassenen

• Privé- en groepslessen zijn bij ons mogelijk omdat wij dit onder begeleiding en in de buitenlucht kunnen laten plaatsvinden. Ook is het bij ons voor deze leeftijdsgroep mogelijk om 1,5 meter afstand onderling te houden. Onze instructeurs, medewerkers en vrijwilligers houden 1,5 meter afstand tot de ruiters en elkaar.
• Wij geven jeugd van 13 t/m18 jaar geen les in disciplines waarbij 1,5 meter afstand niet gegarandeerd kan worden.
• In onze lessen sturen we op rijden in 1 rijrichting, niet naast elkaar rijden en op een goede verdeling in de rijbaan.
• Ouders/verzorgers of toeschouwers hebben geen toegang tot onze locatie. Dit geldt zowel voor, tijdens als na de training van de kinderen.
• Ruiters moeten bij voorkeur zelfstanding poetsen, zadelen, op- en afstappen en aansingelen en mogen alleen geholpen worden indien dit noodzakelijk is door medewerkers/vrijwilligers van Manege Hooidonk.
• Ruiters komen 30 minuten voor hun les naar onze accommodatie en verlaten maximaal 15 minuten na hun rijden onze accommodatie weer.
Communicatie
• Op de accommodatie zijn posters opgehangen om de hygiëne- en gedragsregels duidelijk te maken aan de ruiters.
• Alle ruiters die op onze accommodatie komen om te sporten ontvangen via mail een bericht met de regels op onze accommodatie. Voor jonge ruiters t/m 12 jaar wordt richting de ouders/verzorgers gecommuniceerd.
• De hygiëne- en gedragsregels zijn duidelijk zichtbaar op onze website www.manegehooidonk.nl.
• Dit protocol is samen met onze medewerkers doorgenomen/opgesteld en volgt ook nog per mail.

Wedstrijden

• Er vinden op onze accommodaties geen georganiseerde evenementen en wedstrijden plaats.