Coronamaatregelen ingaande 14 oktober 2020 om 22.00u

Posted on

Protocol voor paardrijden bij Manege Hooidonk   

Corona coördinator: Desiree H.L. Dankelman-Huijberts 

Adres: Beekstraat 48, 5673 NA  Nuenen 

Telefoonnummer:  06 234 699 76 

Het kabinet heeft dinsdag 13 oktober nieuwe maatregelen afgekondigd om de verdere verspreiding van het corona virus tegen te gaan. Een aantal maatregelen  gelden specifiek voor de sportsector en hebben invloed op de paardensport. Het belangrijkste doel van deze maatregelen is om groepsvorming, sociale contacten en reisbewegingen zo veel mogelijk te reduceren. De nieuwe maatregelen gaan in op 14 oktober om 22.00u en gelden voor tenminste twee weken, misschien nog langer. In de weken tot 27 oktober beoordeelt het kabinet wat er voor de periode daarna nodig is.

Om als Manege Hooidonk mee te werken aan een op veilige en verantwoorde manier van beoefenen van de paardensport, waarbij kernpunt is dat de veiligheid en gezondheid van iedere paardensporter, vrijwilliger en medewerker gewaarborgd is, gelden vanaf 14 oktober 2020 22.00u de volgende maatregelen.

Maatregelen  voor de paardensport:   

 • We kunnen blijven paardrijden: lessen en trainingen mogen doorgaan als het mogelijk is om onderling 1,5 meter afstand te houden.
 • Er worden geen wedstrijden georganiseerd.
 • Voor individuele binnensporten geldt een maximum van 30 personen per zelfstandige ruimte, waarbij er onderling 1,5 meter afstand moet kunnen worden gehouden. Dit geldt dus voor het rijden in een binnenrijbaan.
 • Voor individuele buitensporten geldt een maximum van 4 personen per groepje (exclusief de instructeur) Er mogen meer groepjes naast elkaar sporten zolang er meer dan 1,5 meter tussen de groepjes zit. En zolang er een duidelijke afbakening is van de verschillende groepjes en zij niet mengen. Dit betekent bijvoorbeeld dat een buitenrit, ruiters per groepjes van 4 duidelijk te onderscheiden moeten zijn, bijvoorbeeld door middel van een gekleurd hesje.
 • Kinderen en jongeren tot en met 17 jaar hoeven tijdens het sporten onderling geen 1,5 meter afstand te houden.
 • Er vindt een gezondheidscheck plaats voor aanvang van de les of training. Dit houdt in dat vooraf aan ruiters gevraagd wordt of zij geen gezondheidsklachten hebben die passen bij het coronavirus.
 • Na afloop van de les of training geldt voor iedereen vanaf 13 jaar de maximale samenkomst- en gezelschapsgrootte van vier personen.
 • Ruiters moeten de sportaccommodatie verlaten zodra zij klaar zijn met hun les of training.
 • Er mag geen publiek (ook geen ouders) aanwezig zijn bij paardensportactiviteiten. Dit geldt ook voor lessen. Voor noodzakelijke ondersteuning of hulp bij het sporten kan een uitzondering gemaakt worden in overleg met de corona coördinator.
 • Sportkantines, horeca, douches zijn gesloten.
 • Voor iedereen van 13 jaar en ouder vragen wij een mondkapje te dragen in de binnenruimtes van onze accommodatie. Tijdens het paardrijden hoeft het mondkapje niet gedragen te worden.
 • Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop  
 • Er is een dagplanning voor personeel, vrijwilligers en lesklanten op onze accommodatie. 
 • Onze parkeerplaats verdelen we in zones. Bij de entree komt een “Kiss and Ride” zone. Aan de linkerzijde van ons pand zijn de parkeerplaatsen voor onze lease/pension klanten. In deze zone kunnen ook de ouders/begeleiders van lesklanten in hun auto wachten als ze niet naar huis willen/kunnen. Achter ons pand parkeren onze medewerkers.   
 • Klanten wordt gevraagd zoveel mogelijk de auto thuis te laten.  
 • Sanitaire voorzieningen zijn beperkt open voor de aanwezigen, bij wastafels of reinigingsplekken voor harnachement geldt een afstand van 1,5 meter tussen de personen. De accommodatiehouder zorgt dat minimaal twee keer per dag wordt schoon gemaakt. 
 • Onze kantine is gesloten. (Alleen kassa voor afrekenen paardrijden is toegankelijk). Het gebruik van terras is toegestaan onder landelijk geldende regels. Samenscholen bij tafels, banken of hangplekken is niet toegestaan.  
 • Klanten en hun begeleiders wordt gevraagd niet te parkeren op straat bij onze buitenrijbakken. 
 • Klanten en hun begeleiders wordt gevraagd niet als toeschouwer te kijken naar onze lessen vanuit de rijbaan/openbare weg. 
 • Bij onze buitenbakken mogen geen toeschouwers zijn. Alleen personeel/vrijwilligers mogen samen met de lesklanten in dit gebied zijn. 
 • Ook onze lease/pensionklanten kunnen geen toeschouwer/begeleider meenemen naar onze buitenbakken.
 • Privé- en groepslessen zijn bij ons mogelijk.  
 • Ruiters dienen, indien mogelijk, zelfstandig te  poetsen, zadelen, op- en afstappen en aansingelen. Manegeruiters die hierbij hulp nodig hebben worden geholpen door onze zadelhulpen, instructeurs en stalmedewerker. Voor de kabouter- en beginnerslessen organiseren we hiervoor extra capaciteit. 
 • Ruiters met een lease/pension pony/paard komen zoveel mogelijk alleen.   
 • Ruiters komen 30 minuten voor hun les naar onze accommodatie en verlaten maximaal 30 minuten na hun rijden onze accommodatie weer.  

Communicatie 

 • Op de accommodatie zijn posters opgehangen om de hygiëne- en gedragsregels duidelijk te maken aan de ruiters. 
 • Alle ruiters die op onze accommodatie komen om te sporten ontvangen via mail een bericht met de regels op onze accommodatie. Voor jonge ruiters t/m 12 jaar wordt richting de ouders/verzorgers gecommuniceerd. 
 •        De hygiëne- en gedragsregels zijn duidelijk zichtbaar op onze website
               www.manegehooidonk.nl.   
 •        Dit protocol is samen met onze medewerkers doorgenomen/opgesteld en is gemaild naar alle      


             klanten.